Anger and Reiki

Anger and Reiki
Anger and Reiki

This morning I was on the internet doing some research for a book I am working on. The book is about focus and emotions. We all have them, those emotions. There’s no way to escape them, they make us human.

I also read what happens inside our bodies when we get angry. Our body produces adrenalin. This substance enables us to react quicker to circumstances that can be perceived as threatening. Our limbic brain is responsible for this. It is also the linbic brain that we have in common with animals. Continue reading

Communicating Reiki

reiki communicationCommunicating Reiki and the problem with Jargon

In a previous article Anne Boerrigter wrote about communicating Reiki and jargon. When we speak with people who are not familiar with Reiki we have to take care of how we say things. Using jargon causes that we lose these listeners. The result is that there is not the desired result, people getting enthusiastic about Reiki and its sheer endless possibilities. Therefore communicating Reiki in a way unintiated people can understand is important to bring the message across. This is the first in a series of articles I will write in the next few weeks about communicating Reiki. In this first article I will cover the backgrounds of communication and its context in Reiki communication. By the end of the article you’ll find a little exercise. The value of that exercise will be obvious after reading this article.  Continue reading

Boosheid en Reiki en een gezonde leefregel

Reiki en boosheidReiki en Boosheid

Ik zat vanmorgen op internet een en ander uit te zoeken voor een boek dat ik aan het schrijven ben.

Dat boek gaat over focussen en emoties. Emoties hebben we allemaal. Daar is niet aan te ontkomen, het is ook wat ons mens maakt.
Ik las over wat er gebeurt in ons lichaam als we boos zijn. Er wordt dan adrenaline aangemaakt. Adrenaline maakt dat we snel kunnen reageren op omstandigheden die we op een of andere manier als bedreigend ervaren. Het is een stofje dat door ons limbisch brein wordt aangemaakt. Het limbisch brein is wat we gemeen hebben met dieren. Continue reading

Reiki en Communicatie

"ReikiReiki en communicatie, Jargon Leidt Tot Problematische Communicatie

Heb je het eerder verschenen artikel van Anne Boerrigter gelezen. Dat gaat over Reiki Jargon. Hier is een link naar dat artikel.

Als we met buitenstaanders spreken over Reiki maakt het gebruik van jargon dat mensen al snel niet meer volgen waar we het over hebben. Ze haken af. Het resultaat is dat er niet het gewenste resultaat bereikt is.

Dit wordt een serie artikelen over reiki en communicatie.
In dit eerste deel ga ik in op de achtergronden van communicatie. Aan het eind geef ik nog een kleine oefening. De waarde daarvan wordt duidelijk als je de tekst doorleest.
Continue reading

from http to httpS

Reiki News I planned for some major changes next week on Reiki Magazine Online. I can assure you that this will not take months. Until now Reiki Magazine is a so called http site. (hypertext transfer protocol)

I want to make it possible that people can pay with their credit card and iDeal. I therefore change the site to an httpS site. the S stand for secured. this means that any payment done on the payment pages are noot traceable from the outside.

Since it is more work to protect only certain pages I go for the protection of the complete site.

I will keep you posted.

Also, in the very nearby future I will add new articles. I have a whole slew of them right now.

van http naar httpS

Reiki NewsIn de loop van volgende week gaan er belangrijke veranderingen plaatsvinden op Reiki Magazine Online. Dit keer zal het geen maanden duren  om die veranderingen aan te brengen. Tot op heden was Reiki magazine Online een http site.

Omdat ik het mogelijk wil maken dat mensen hun abonnement met hun creditcard kunnen betalen of met iDeal wordt de site een httpS site. De S staat voor secured.

Ik hou  jullie op de hoogte.

Binnenkort verschijnen er ook weer veel nieuwe artikelen.

Reiki Jargon

Reiki CommunicatieReiki-jargon en communicatie over Reiki

Anne Boerrigter

Deze column is eerder verschenen in de nieuwsbrief van Reikicentrum Zijn (www.reikicentrum-zijn.nl) in Den Haag.

‘De burger kan zelf snuit- en hoesthygiëne in acht nemen.’ ‘Het CTG heeft beleidsregels opgesteld voor de nieuwe mutatiesystematiek en de basisjaarcorrectie.’ De meeste mensen ergeren zich dood als ambtenaren zich zo uitdrukken. Of als hun manager in onvervalste managementtaal zegt: ‘Succes is gewoon een kwestie van je business opportunities proactief oppakken!’ Ook ikzelf zit dan allang in de gordijnen. Ik hou niet van duurdoenerij.

Eigen taaltje

Toch heb ik in mijn werk als tekstschrijver geleerd dat wij mensen, als we in groepen samenkomen, al snel een eigen ‘taaltje’ creëren. We ontwikkelen een eigen woordenschat: jargon. Ik ben nog geen (beroeps)groep tegengekomen waar dat niet gebeurt. Politieagenten, verzekeraars, advocaten, artsen, yogi’s, consultants, tuinders, ICT’ers. Allemaal gebruiken ze hun eigen termen, hun eigen afkortingen (‘afko’s’). Soms om gewichtig over te komen, maar vaker – zo is mijn overtuiging – gewoon onbewust. Het sluipt erin. Jargon heeft dan ook een functie: het maakt de onderlinge communicatie gemakkelijker en geeft een gevoel van verbinding. Ons kent ons, wij begrijpen elkaar.

Jargon in het Reikicentrum

Ook in ‘ons’ Reikicentrum gebruiken we jargon. Dat realiseerde ik me toen ‘in je kracht staan’ de winnende uitdrukking werd in de Vaagtaalverkiezing 2011. En helemaal ongelijk kan ik de stemmers niet geven. Want kun jij iemand uitleggen wat ‘in je kracht staan’ concreet betekent? En hoe zit het met ‘proces’, ‘dat is de energie’, ‘ik zet je in de kring’ en ‘ik stuur je Reiki’? Voor velen van ons doodgewoon om te zeggen, maar ik ken ook genoeg mensen die er vragend hun wenkbrauwen bij optrekken. En dat kan ik me best voorstellen.

Praten over Reiki

Inmiddels houd ik hier rekening mee als ik over Reiki praat met mensen die geen Reiki beoefenen, of net beginnen. Ik let op de reactie van de ander. Ik probeer voorzichtig te zijn met woorden die nog weinig betekenis voor me hadden toen ik zelf met Reiki begon. Ik maak het liefst simpele vergelijkingen met het dagelijks leven of met de natuur. En heel vaak zeg ik dingen niet. In plaats daarvan bied ik een korte behandeling aan, en laat het aan Reiki over. Reiki heeft dan wel geen stembanden, maar dat wat écht verteld moet worden, kan het best zelf duidelijk maken. Hoe een ambtenaar al deze ‘maatregelen’ zou noemen? Nou, gewoon: ‘Reiki-jargonhygiëne’.

De jargonvoorbeelden heb ik ontleend aan www.notadokter.nl en aan het boekje De Taalvervuilingsaward van Eric Tiggeler en Rob Doeve.

 

Anne Boerrigter is Reikimaster sinds december 2012 en opgeleid door Rebecca Bredenhof. Ze woont en werkt in Amsterdam. Meer info: www.zoveelzonlicht.nl.

Reiki Slang and Communication

Reiki CommunicationReiki Slang

Author: Anne Boerrigter

This column appeared earlier in the newsletter from Reiki centre “Zijn” in the Hague in Dutch.

“Owing to the fact that gainful employment, in conjunction with new innovations in the fields of HRM in joint cooperation with ICT …” (bla bla bla) … Most people get pretty annoyed when officials express themselves by using hard-to-follow legal or bureaucratic language. Or when their manager uses real management slang saying, “Success is just a matter of proactively using your business opportunities, thinking outside the box, and keeping each other in the loop.” Personally, I have to admit it does annoy me a little – I don’t like pompous language. Continue reading